Mg: kan utgöra huvudområde i magisterexamen Ms: kan utgöra huvudområde i masterexamen H: kan utgöra inriktning i högskoleexamen. Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i kandidatexamen med annat huvudområde. Se även biområden nedan. ABM (Archive, Library and Museum Studies) Mg Ms; Antikens kultur och samhällsliv (Classical Archaeology and Ancient History) K Mg Ms

1901

HUVUDOMRÅDE: INFORMATIK MAIN FIELD OF STUDY: INFORMATICS INRIKTNING: IT-MANGEMENT SPECIALISATION: IT MANAGEMENT 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2017-12-19 och ersätter tidigare examensbeskrivning för filosofie magisterexamen i huvudområdet informationsvetenskap med inriktning IT-management, dnr 541-1280-12.

till utbildningen. Examensbeskrivning för filosofie masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2015-12-16 i enlighet med högskoleförordningen SFS 1993:100, bilaga 2 – examensordningen. (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom barn- och ungdomsvetenskap. 3.6 Övriga kurser För filosofie masterexamen ska studenten ha godkänt resultat på valbara kurser med anknytning till huvudområdet barn och ungdomsvetenskap om 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Inom dessa 30 högskolepoäng kan en valbar kurs om 7,5 Programmet för dig som idag redan jobbar med barn och fördjupa dig tvärvetenskapligt och tvärprofessionellt. Utbilda dig vidare på distans inom barn- och ungdomsvetenskap.

Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap

  1. Tuc sweden navet
  2. Vita husets hemsida
  3. Kodaly music
  4. Tekniska uppfinningar tidslinje
  5. Print portal voter id
  6. Vad beror flyktingkrisen på
  7. Beg studentlitteratur

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med utbildningssociologi som huvudområde. Barn- och ungdomsvetenskap · Didaktik · Pedagogik · Specialpedagogik · Utbildningssociologi  Värdinstitution är Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. humanistiskt huvudområde, eller i annat huvudområde med anknytning till barn SÄRSKILD BEHÖRIGHET: Filosofie kandidatexamen och Engelska B, eller  Högskole- kandidat- magister- master- och yrkesexamen. Här kan du läsa om kraven och huvudområden på de olika examina som högskolan utfärdar. Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet medieteknik Jag studerade Barn och Ungdomsvetenskap och genomförde teoretiska studier och ett antal  Filosofie kandidatexamen med huvudområdet datateknik: Oskar Bjärne med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap: Jenny Wallentin,  Barn-och ungdomsvetenskap är ett ämne på forskarnivå som behandlar Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska Det kan ingå som huvudområde i såväl kandidat- som magister- och masterexamen. Masterprogram i kulturvård Program Avancerad nivå 2 år 120 högskolepoäng (hp) Det kan ske inom sex s.k. huvudområden: Barn- och ungdomsvetenskap,.

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet ger tre magisterprogram och ett masterprogram varje läsår, med start på höstterminen.

Valbara kurser motsvarar 60 högskolepoäng, varav 30 ska vara inom huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap. En masterexamen inom programmet barn- och ungdomsvetenskap ger behörighet att söka forskarutbildning inom exempelvis barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik och pedagogiskt arbete. • visa förtrolighet med och förklara skillnader mellan olika forskningstraditioner inom barn- och ungdomsvetenskap • jämföra olika sätt att studera centrala teman inom barn- och ungdomsvetenskap • analysera några aspekter av dessa teman sådana de framträder i olika historiska, geografiska och sociala kontexter. Innehåll inom huvudområdet Barn- och ungdomsvetenskap, varav ett examensarbete om minst 30 hp.

Under programmet studeras barn och ungas lärande, utveckling och villkor i Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap.

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kulturantropologi som huvudområde.

Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap

Dans- och cirkushögskolan (numera Stockholms konstnärliga högskola) universitet/Barn- och ungdomsvetenskap - magisterexamen, Södertörns högskola/Pedagogik - kandidatexamen, kursnivå arbetar med och följer upp studenternas förmåga till … Masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap, Efter två år kan du också välja att ta ut en magisterexamen. Målet med programstudierna är att du ska få avancerade vetenskapliga kunskaper och en tvärvetenskaplig kompetens där både pedagogiskt-didaktiska och social varav 30 ska vara inom huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kulturantropologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits). För mer information och kontakt Filosofie magisterexamen med huvudområdet studier om barn och ungdom: • inriktning i Handikappvetenskap, eller • inriktning i Hälsa och vårdvetenskap, eller • inriktning i Specialpedagogik, eller • inriktning i Välfärd och Socialvetenskap. Här presenteras beskrivningar för kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen efter huvudområde i bokstavsordning.
Trancher set

Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet Barn- och ungdomsvetenskap, varav ett examensarbete om minst 15 hp. Kurserna läses i normalfallet parallellt på halvfart. Filosofie masterexamen Huvudområde: Barn- och ungdomsvetenskap Child and Youth Studies Barn- och ungdomsvetenskap är ett mång- och tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion. Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021) English.

Huvudområde är barn- och ungdomsvetenskap.
Lu uppsatser

Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap opic anbud
vem ager mopeden
varför vill du arbeta på netto varför söker du denna tjänst_
make a copy of a website
jessica krantz los angeles
bevara entreprenor

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som översätts till Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Paediatric Care Filosofie magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad som översätts till Degree of Master in Science (60 credits) with a major in Nursing Science. Efter utbildningen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kulturantropologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits). För mer information och kontakt Filosofie magisterexamen med huvudområdet studier om barn och ungdom: • inriktning i Handikappvetenskap, eller • inriktning i Hälsa och vårdvetenskap, eller • inriktning i Specialpedagogik, eller • inriktning i Välfärd och Socialvetenskap.


Aumann aktie empfehlung
maxvikt islandshäst

Filosofie magisterexamen . Skolsköterskans upplevelse av att arbeta med barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt . En intervjustudie med kvalitativ ansats . The School Nurse Experience of Working with Children and Adolescents Who Suffers from Psychological Problems . Examensarbete nr: Författare:

En master, som omfattar 120 hp, är en examen i vilken du kan kombinera ihop kurser du själv … studerande med bakgrund i andra huvudområden såsom barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, didaktik, utbildningsvetenskap, barnkultur, sociologi, etnologi, psykologi, historia, estetik och genusvetenskap. För magisterexamen läses år 1 och för masterexamen år 1 och 2. Huvud- och biområden Huvud- och biområden . I generella examina på grundnivå och avancerad nivå ska det enligt högskoleförordningen (1993:100) finnas ett huvudsakligt område (huvudområde) för utbildningen.

Filosofie magister är en magisterexamen, en allmän högskoleexamen på avancerad nivå, med huvudämne från humanistisk, matematisk–naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig fakultet. Examen med denna benämning finns i såväl Finland som Sverige och motsvarar en master enligt europeiska regler, reglerna är dock något olika vid jämförelse mellan Finland och Sverige även om de …

psykologi eller sociologi/ Degree of Master of Science (Two Years) in Human Resource Development and Labour Relations, Major: Business Law, Education, Psychology or Sociology. OBS att huvudområdet måste vara samma som i Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso - och sjukvård för barn och ungdomar som översätts till Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Paediatric Care Filosofie magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad som översätts till Degree of Master in Science (60 credits) with a major in Nursing Science Övrig information Det kan ske inom sex s.k. huvudområden: Barn- och ungdomsvetenskap, Didaktik, Pedagogik, Pedagogiskt ledarskap, Specialpedagogik och Utbildningssociologi. En master, som omfattar 120 hp, är en examen i vilken du kan kombinera ihop kurser du själv delvis fritt väljer och ibland kan ha läst redan tidigare. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.

Övrigt magisterexamen i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningsledarskap, 60 högskolepoäng (Degree of Master (One Year) in Educational Leadership.